หน้าแรก

สุขศาลาพระราชทาน

เขตพื้นที่รับผิดชอบ

โครงการตามแผน

ติดต่อสำนักงาน

KM จัดการองค์ความรู้


ตัวอย่างโปรแกรมทดสอบในการอบรมเครื่องมือแพทย์พื้นฐาน

การตรวจอาคารและบำรุงรักษาอาคาร

คู่มือการใช้และบำรุงรักษาเครื่องมือแพทย์ใน รพ.สต.

คู่มือทดสอบเครื่องมือแพทย์พื้นฐาน

คู่มือบำรุงรักษาเครื่องมือแพทย์ความเสี่ยงสูง


 

 
สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 5 ราชบุรี กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข

407 ถ.ยุติธรรม ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 โทรศัพท์ 032-337258 โทรสาร 032-321863

Website : www.hss05.dyndns.org           E-mail : hss05rb@gmail.com

พัฒนาโดย ฝ่ายยุทธศาสตร์