การจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2561  สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 5 จังหวัดราชบุรี 

แผนรายการจัดซื้อจัดจ้างปี 2561

ประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 12 รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 12 รายการ ด้วยวิธี e-bidding

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 12 รายการ ด้วยวิธี e-bidding

 

ประกาศ เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำงบประมาณ พ.ศ.2561

ประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศแผนจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุจำนวน 12 รายการ


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง จ้างเหมาบริการ

จ้างทาสีอาคารสำนักงานขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1175 ตารางเมตร และปรับปรุงห้องสุขาในตัวอาคาร จำนวน 4 ห้อง ปี 2561

ประกาศสอบราคาจ้างทาสีอาคารสำนักงานขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1175 ตารางเมตร และปรับปรุงห้องสุขาในตัวอาคาร จำนวน 4 ห้อง ปี 2561

                  ผลการพิจารณาสอบราคา
จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ปี 2561

ประกาศสอบราคา ปี 2561

รายละเอียดรถบรรทุก(ดีเซล )ขนาน 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี

รายละเอียดรถนั่งส่วนกลาง ปริมาตรกระบอกสูบไม่เกิน 1300 ซีซี

ผลการพิจารณาสอบราคา
จ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 ปี 2561

ประกาศสอบราคาจ้างสร้างบ้านพักข้าราชการ 2 ชั้น ระดับ 5-6 ปี 2561

ผลการพิจารณาสอบราคา
จ้างปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ ระดับ 1-2 ปี 2561

ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ ระดับ 1-2 ปี 2561

ผลการพิจารณาสอบราคา

การจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2560  สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 5 จังหวัดราชบุรี 
แผนการจัดซื้อจัดจ้างปี 2560  

วันที่ประกาศ 19 ตุลาคม 2559

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 14 รายการ

ประกาศสอบราคา

ผลการพิจารณาสอบราคา

จัดซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซ

ประกาศสอบราคา

ผลการพิจารณาสอบราคา

ปรับปรุงหลังคาห้องประชุม

ประกาศสอบราคา

ผลการพิจารณาสอบราคา

ปรับปรุงท่อระบายน้ำ

ผลการพิจารณาสอบราคา

ลานออกกำลังกายเอนกประสงค์พร้อมหลังคา

ผลการพิจารณาสอบราคา


©starline / Freepik