หน้าแรก

สุขศาลาพระราชทาน

เขตพื้นที่รับผิดชอบ

โครงการตามแผน

ติดต่อสำนักงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์


ลำดับ โครงการ วันที่
1 แผนการปฏิบัติงานกลุ่มวิศวกรรมการแพทย์ 20-24 ส.ค. 2561
1.โรงพยาบาลสามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ 20-22 ส.ค .2561
2.โรงพยาบาลกุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 22-24 ส.ค. 2561
2 แผนการปฏิบัติงานกลุ่มวิศวกรรมการแพทย์ 20-24 ส.ค. 2561
1.โรงพยาบาลทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ 20-22 ส.ค. 2561
2.โรงพยาบาลปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 22-24 ส.ค. 2561

กิจกรรม

ประชุมการคัดเลือกผลงานตำบลจัดการสุขภาพและนวัตกรรมสุขภาพชุมชนดีเด่น ระดับเขตสุขภาพที่ 5
วันที่ 26 มิถุนายน 2561ประชุมการคัดเลือกผลงานองค์กรอสม.สร้างสุขภาพลดเสี่ยงลดโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงดีเด่น
ระดับเขตสุขภาพที่ 5
วันที่ 25 มิถุนายน 2561คณะทำงานลงพื้นที่สุขศาลาพระราชทานบ้านปิล๊อกคี่ อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อมอบรถเข็นรุ่นออฟโรด
วันที่ ๓๐ พฤษภาคม - ๒ มิถุนายน ๒๕๖๑
ภาพกิจกรรมเพิ่่มเติม

 

 
สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 5 ราชบุรี กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข

407 ถ.ยุติธรรม ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 โทรศัพท์ 032-337258 โทรสาร 032-321863

Website : www.hss05.org           E-mail : hss05rb@gmail.com

พัฒนาโดย ฝ่ายยุทธศาสตร์