หน้าแรก

สุขศาลาพระราชทาน

เขตพื้นที่รับผิดชอบ

โครงการตามแผน

ติดต่อสำนักงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์


ลำดับ โครงการ วันที่
1 แผนการเยี่ยมประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ทีมที่ 1 18 -22 มิถุนายน 2561
1.โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 19 จ.กาญจนบุรี 18 มิถุนายน 2561
2.โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา จ.กาญจนบุรี 19 มิถุนายน 2561
3.โรงพยาบาลท่ากระดาน จ.กาญจนบุรี 20 มิถุนายน 2561
4.โรงพยาบาลห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี 21 มิถุนายน 2561
5.โรงพยาบาลพยาบาลสถานพระบารมี จ.กาญจนบุรี 22 มิถุนายน 2561
2 แผนการเยี่ยมประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ทีมที่ 2 18 - 22 มิถุนายน 2561
1.โรงพยาบาลนภาลัย จ.สมุทรสงคราม  18 มิถุนายน 2561
2.โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า จ.สมุทรสงคราม  19 มิถุนายน 2561
3.โรงพยาบาลกระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 20 มิถุนายน 2561
4.โรงพยาบาลสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 21 มิถุนายน 2561
5.โรงพยาบาลปากท่อ จ.ราชบุรี 22 มิถุนายน 2561
3 แผนการปฏิบัติงานกลุ่มวิศวกรรมการแพทย์ 18 - 22 มิถุนายน 2561
1.โรงพยาบาลสมเด็จพระปิยะมหาราชรมณียเขตจ.กาญจนบุรี 18 - 20 มิถุนายน 2561
2.โรงพยาบาลไทรโยค จ.กาญจนบุรี 20 -22 มิถุนายน 2561
3.โรงพยาบาลทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี 18 - 20 มิถุนายน 2561
4.โรงพยาบาลสังขละบุรี จ.กาญจนบุรี 20 - 22 มิถุนายน 2561
4 ลงพื้นที่มอบรถเข็นรุ่นออฟโรดที่สุขศาลาพระราชทานบ้านปิล๊อกคี่ อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี  

   


กิจกรรม

คณะทำงานลงพื้นที่สุขศาลาพระราชทานบ้านปิล๊อกคี่ อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อมอบรถเข็นรุ่นออฟโรด
วันที่ ๓๐ พฤษภาคม - ๒ มิถุนายน ๒๕๖๑โครงการประชุมเชิงปฎิบัติการขับเคลื่อนวิชาชีพนักวิชาการอุปกรณ์การเเพทย์เพื่อการพัฒนาบทบาท
ในการนำองค์กรสู่การส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาเเละควบคุมกำกับสถานบริการสุขภาพภาครัฐให้มี
มาตรฐานตามที่กฏหมายกำหนด
วันที่ ๓๐ พฤษภาคม - ๑ มิถุนายน ๒๕๖๑โครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรสู่การเรียนรู้เพื่อยกระดับทักษะองค์ความรู้รูปแบบแนวคิดที่ทันสมัยและเสริม
สร้างคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงานในยุค ๔.๐ อย่างยั่งยืน
วันที่ ๒๗ - ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑
ภาพกิจกรรมเพิ่่มเติม

 

 
สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 5 ราชบุรี กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข

407 ถ.ยุติธรรม ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 โทรศัพท์ 032-337258 โทรสาร 032-321863

Website : www.hss05.dyndns.org           E-mail : hss05rb@gmail.com

พัฒนาโดย ฝ่ายยุทธศาสตร์